ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานใหญ่
212 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
TEL : 0-2900-5000
FAX : 0-2900-5288, 0-2059-9999
ศูนย์บริการรถโดยสารขนส่งมวลชน
59/2 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
TEL : 0-2520-5240
FAX : 0-2520-5241-2
ศูนย์โลจิสติกส์และฝึกอบรม
95 หมู่3 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190
TEL : 035-352-444
FAX : 035-352-422