เกี่ยวกับเรา

ประวัติฮีโน่
เกี่ยวกับเรา

HINO THAILAND

อุดมการณ์ของเรา คือ 

ความฝันเป็นสิ่งที่เพิ่มพลัง ให้เรามีความกระตือรือร้น เราจะปฎิบัติ และดำรงตนให้อยู่บนความถูกต้อง ตามทำนองครองธรรม และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบแห่งองค์กรของเรา

จุดยืนของเรา คือ 

เรามุ่งมั่นและท้าทายต่อการสร้างสรรค์อนาคต

เราพร้อมเปิดใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เราจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าต่อลูกค้าของเราทุกคนดั่งมืออาชีพ

วิถีทางแห่งการปฏิบัติของเรา คือ 

ก้าวล้ำหน้าอย่างฉับไว ไขว่คว้าโอกาสที่ดีที่สุดไว้ด้วยสติปัญญา และไหวพริบอันชาญฉลาด พร้อมกับความพยายามที่ไม่ลดละ ประสานมือประสานใจร่วมกัน เพื่อนำพาองค์กรของเราไปสู่หลักชัยที่วางไว้ 

จรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) : ปรัชญา และ จรรยาบรรณ คณะกรรมการและพนักงาน

นโยบายต่อต้านการติดสินบน

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ประวัติ

HINO THAILAND

ทีมผู้บริหาร

OUR TEAM