“Hino We Care” เดินหน้าเพื่อสังคมต่อเนื่อง นำร่อง ‘มอบหลังคาโซลาร์เซลล์’ เพื่อประโยชน์ให้กับชุมชน


บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้านำร่องสู่ความเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ด้วยโครงการ “ Hino We Care มอบหลังคา    โซลาร์เซลล์ ” เพื่อสร้างพลังงานสะอาดให้กับชุมชนตามแนวทางของบริษัทฯ ที่มุ่งการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ในการเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มิสเตอร์ เคน อิวาโมโต้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงโครงการ Hino We Care มอบหลังคาโชลาร์เซลล์เพื่อประโยชน์ให้กับชุมชนนี้ว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดที่สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับระบบโซลาร์เซลล์เป็นพลังสะอาดที่ช่วยลดค่าไฟฟ้า และยังช่วยลดการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการมอบสิ่งนี้ให้กับชุมชนจะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมต่อไปได้ โดยตั้งเป้าหมายนำร่องในติดตั้งใน 6 จังหวัดก่อนในปีนี้สำหรับโครงการ Hino WE Care เป็นโครงการที่ฮีโน่มุ่งมั่นทำกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ในช่วงที่ผ่านมาฮีโน่ดำเนินการในหลายโครงการ เช่น โครงการบริจาครถพยาบาลช้าง, การบริจาคเลือด รวมถึงการสร้างฝายเพื่อป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย เป็นต้น ในทุกๆ กิจกรรมฮีโน่ ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการพัฒนาสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น แน่นอนว่าโครงการดีๆ จาก Hino We Care ยังมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนรอยยิ้มให้กับสังคมไทยและโลกใบนี้ ทั้งในวันนี้และตลอดไป


ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ของฮีโน่ฯ เพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่ www.hinothailand.com,  Facebook :Hino Thailand Fan Club, Line : @hinoth, Youtube : Hino Thailand Official และTikTok : @hinoth

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่