ฮีโน่ขอมาแชร์งาน ประกาศรางวัลสุดยอดนักขับ Hino Connect 2022


ฮีโน่ขอมาแชร์งาน ประกาศรางวัลสุดยอดนักขับ Hino Connect 2022 
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา จากผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 417 ท่าน ในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะจากกิจกรรมการแข่งขัน Hino Connect ผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ทั้งทักษะด้านการขับขี่และการประหยัดน้ำมัน จะมีใครบ้างตามมาดูรายชื่อที่ด้านล่างได้เลย
ผลการแข่งขันสุดยอดนักขับ Hino Connect ในปีนี้

ประเภทนักขับประหยัดน้ำมัน 
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน ในรถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อขนาดเล็ก รุ่น XZU คุณ กิตติศักดิ์ นาคน้อย
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC คุณ ธวัช สุโพธิ์ จาก หจก. แก่นนาคำ ขนส่ง
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG คุณ พิธาน ไทรชื่นนาน จากบริษัท แสงอัมพร ทรายสปอร์ต จำกัด
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL คุณ อมร อุทัยวรรณ์ จากบริษัท บุญประกอบ จำกัด
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY คุณ ธวัชชัย ผาวิรุฬห์ศิริ จากบริษัท ธวัชชัย ผาวิรุฬห์ศิริ จำกัด
- รางวัลนักขับประหยัดน้ำมัน รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ แบบ ยกเพลา และ ตระกูล FM รวมถึง Hino 700 SS1E และ SR1E คุณประเสริฐ โสดาจันทร์ จากบริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รางวัลสุดยอดนักขับ HINO CONNECT เป็นการดูพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน ตลอดเวลา 3 เดือน

สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อขนาดเล็ก  รุ่น XZU
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อขนาดเล็ก  รุ่น XZU ได้แก่ คุณกิตติศักดิ์ นาคน้อย
- รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อขนาดเล็ก รุ่น XZU ได้แก่ คุณณัฐดนัย   สร้อยจักร
- ชนะเลิศ สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อขนาดเล็ก รุ่น XZU ได้แก่ คุณกฤษฎา  บุญปิยภัทรสร


 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC  ได้แก่ คุณธวัช สุโพธิ์ จาก หจก.แก่นนาคำ ขนส่ง
- รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC  ได้แก่ คุณธานินทร์ วรรณสาร
- ชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ฮีโน่ รุ่น FC  ได้แก่ คุณบรรเจิด ภาไชย จาก หจก.แก่นนาคำ ขนส่ง


สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG  ได้แก่ คุณพิธาน ไทรชื่นนานจาก บริษัท แสงอัมพร ทรายสปอร์ต จำกัด
- รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG  ได้แก่ คุณสุทธิพงษ์ อันทะไชย จาก บจก. ซีอาร์ซีไทวัสดุ คลังสินค้าวังน้อย
- ชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 6 ล้อหรือรถบรรทุกหัวลาก 6 ล้อฮีโน่ รุ่น FG  ได้แก่ คุณกฤษกร เคล้าคลึง จาก บจก. ซีอาร์ซีไทวัสดุ คลังสินค้าวังน้อย


สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL ได้แก่ คุณสมพล หนูทอง จาก บจก. ซีอาร์ซีไทวัสดุ คลังสินค้าวังน้อย
- รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL ได้แก่ คุณธวัชชัย โผล่กระโทก บริษัท บุญประกอบ จำกัด
- ชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 10 ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียว FL รวมถึงแบบยกเพลาในรุ่น GL  ได้แก่ คุณศิริชล แสนศรี จาก บจก. ซีอาร์ซีไทวัสดุ คลังสินค้าวังน้อย


สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY ได้แก่ คุณธีรภัทร์  หว่านเครือ จาก บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
- รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY ได้แก่ คุณเอนก  ภู่ศิลป์ จาก บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
รางวัล 
- ชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุก 10 ล้อและ 12 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาฮีโน่ รุ่น FM และ GY ได้แก่  คุณธีรพงษ์  ทองช่างเหล็ก จาก บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด  


สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ แบบ ยกเพลา และ ตระกูล FM รวมถึง Hino 700 SS1E และ SR1E
- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ แบบ ยกเพลา และ ตระกูล FM รวมถึง Hino 700 SS1E และ SR1E  ได้แก่ คุณสมัย จิรังดา จาก บจก. บุญประกอบ
- รางวัล รองชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 ประเภท รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ แบบ ยกเพลา และ ตระกูล FM รวมถึง Hino 700 SS1E และ SR1E  ได้แก่ คุณอนุพงศ์ สุภาพ จาก บจก.ธนาปาล์ม โปรดักส์
- รางวัล ชนะเลิศ  สุดยอดนักขับ HINO CONNECT 2022 รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ แบบ ยกเพลา และ ตระกูล FM รวมถึง Hino 700 SS1E และ SR1E  ได้แก่  คุณสุรไกล คำวงค์ จาก หจก.กรทรัพย์ ทรานสปอร์ต
----------------------------
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่
Line : @hinoth
Hotline : 02-059-9999

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่