Hino Motors พัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก ชานต่ำพิเศษเพื่อการใช้งานโลจิสติกส์


Hino Motors พัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก แบบชานต่ำพิเศษ ออกแบบเพื่อการใช้งานโลจิสติกส์


เป้าหมายใหม่ที่มุ่งไปสู่อนาคตของระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics

 มีกำหนดเปิดตัวในชื่อ Hino Dutro Z EV ในช่วงต้นฤดูร้อนปี 2022


Hino Motors Ltd. (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า "Hino", สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว, President & CEO: Mr.Yoshio Shimo) ได้พัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก ขับเคลื่อนล้อหน้า แบบชานต่ำพิเศษ พร้อมตัวถังตู้บรรทุกที่สามารถเดินเชื่อมต่อได้ (Walk-through) เป็นมิตรกับผู้ใช้และปราศจากการปล่อยคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมในระบบโลจิสติกส์ รถบรรทุกรุ่นใหม่นี้ เป็นเป้าหมายของทาง Hino ที่จะมุ่งไปสู่อนาคตของระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics มีกำหนดเปิดตัวในตลาดญี่ปุ่นช่วงต้นฤดูร้อนปี 2022 ภายใต้ชื่อ Hino Dutro Z EV

แนวโน้มในปัจจุบัน ด้วยจำนวนพนักงานที่ลดลงและการเติบโตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics ที่ส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคกำลังเผชิญกับปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การขาดแคลนพนักงานขับไปจนถึงภาระในการขนถ่ายสินค้า การจัดการ การจัดส่ง และสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้แนวโน้มของโลกปัจจุบันต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้มีการปล่อย CO₂ เป็นศูนย์ ทำให้บริษัทด้านโลจิสติกส์ต้องดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Hino ได้นำปัญหาด้านโลจิสติกส์จากมุมมองของลูกค้า มาพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า แบบชานต่ำพิเศษรุ่นใหม่ที่จะจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรถขับเคลื่อนล้อหลังทั่วไป รถคันนี้มีการออกแบบชานต่ำพิเศษ ซึ่งลดระยะห่างจากพื้นลงครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 400 มม. ซึ่งช่วยปรับปรุงเรื่องการขนถ่ายสินค้า ทำให้การขึ้น-ลง สินค้าทำได้ง่าย ทางเดินเชื่อมต่อได้ยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นในสถานที่จัดส่ง สำหรับระยะทางวิ่ง เป้าหมายของเราคือระยะทางอย่างน้อย 100 กิโลเมตร ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้งานในการจัดส่ง

นอกจากทางเดินเชื่อมต่อภายใน ยังมีรุ่นคัสซีหัวเก๋งที่สามารถติดตั้งกระบะบรรทุก พร้อมบรรทุกสินค้าได้ตามการใช้งานของลูกค้า เพื่อเสนอทางเลือกที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด

นอกจากนี้การออกแบบของรถรุ่นนี้ยังมีขนาดที่เล็กกว่า Hino Dutro ในปัจจุบัน ทำให้ง่ายต่อการขับขี่ในพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัย นอกจากนี้รถรุ่นนี้ยังอนุญาตให้ใช้กับใบอนุญาตขับขี่มาตรฐานในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถจัดหาพนักงานขับได้ และแม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็ยังคงบรรทุกปริมาณสินค้าได้ตามต้องการ

แม้ว่ารถรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก แต่คาดว่าจะมีการใช้งานในสถานที่และช่วงเวลาที่หลากหลาย เช่น ภายในร้านค้า คลังสินค้า สนามบิน และสถานที่ขนาดใหญ่ ตลอดจนในช่วงเวลากลางคืนและการทำงานในตอนเช้า

■ความคิดเห็นจาก Mr.Yoshio Shimo, President & CEO:

"Hino Dutro Z EV เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกของ Hino และเรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอรถบรรทุกไฟฟ้า ที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นทางออกสำหรับอนาคตของโลจิสติกส์ เรามุ่งเน้นไปที่การขนส่งโลจิสติกส์ และออกแบบให้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง โดยรับฟังความคิดเห็นที่มีค่าของลูกค้า ผลที่ได้คือการออกแบบรถ EV แบบชานต่ำพิเศษ พร้อมตัวถังตู้บรรทุกที่สามารถเดินเชื่อมต่อได้ (Walk-through) ผมมั่นใจว่า Hino Dutro Z EV จะเป็นรถที่จะถูกเลือก ไม่เพียงเพราะมันเป็นระบบไฟฟ้า แต่เป็นเพราะมันใช้งานได้ง่ายอย่างแท้จริง”

■คุณสมบัติ

ความสามารถในระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics

- การออกแบบชานต่ำพิเศษ: ปรับปรุงการขนถ่ายสินค้า เคลื่อนย้ายสินค้าทำได้ง่ายขึ้น เพื่อลดภาระของผู้ขับขี่ และมีพื้นที่บรรทุกสินค้าเพียงพอ

- การออกแบบทางเดินเชื่อมต่อ: ตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

- สามารถขับได้โดยใช้ใบอนุญาตขับขี่มาตรฐานและเป็นรถ EV ที่ใช้งานง่าย สามารถจัดหาพนักงานขับทดแทนได้ง่าย

- ติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ในเมือง

- เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม โดยไม่มีการปล่อยมลพิษและมีเสียงเงียบ


■คัสซีที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

รถบรรทุกไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ประกอบด้วยคัสซี EV แบบใหม่ ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังแบบเดิมได้ถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่ติดตั้งอยู่ใต้ห้องโดยสาร ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า แบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเฟรมใต้พื้นตัวถังบรรทุกสินค้า ระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะอยู่ใต้ห้องโดยสาร ซึ่งออกแบบให้มีชานต่ำเป็นพิเศษ ซึ่งยากที่จะทำได้กับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังทั่วไป การพัฒนาเป็นพิเศษของ Hino ได้บรรลุเป้าหมายทางเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบ mass production และเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับโครงการพัฒนา EV ในอนาคต

■ภาพประกอบ


ลักษณะภายนอก

โครงสร้างทางเดินแบบเชื่อมต่อได้

การจัดวางระบบ


■คุณลักษณะเฉพาะ (ตัวถังแบบทางเดินเชื่อมต่อได้ Walk-through / อ้างอิง)


* ระบบ PCS (Pre-Collision Safety): เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Toyota Motor Corporation


การส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยี CASE ในด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์

เราพยายามส่งเสริมการเผยแพร่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและความร่วมมือทางเทคนิคอื่นๆ ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ของเรากับ Isuzu Motors Ltd. และ Toyota Motor Corporation


ที่มา: https://www.hino-global.com/corp/news/2021/20210415-002879.html                                               

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564
Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor


แชร์บทความนี้

ที่ตั้งศูนย์บริการฮีโน่

คุณสามารถค้นหาที่ตั้งของศูนย์บริการฮีโน่ใกล้บ้านคุณได้ที่นี่


ศูนย์บริการฮีโน่